Disclaimer en voorwaarden

©  2021 Promanta

Home

Promanta levert diensten aan de zakelijke markt en de overheid met een focus op management en support.


Vanuit de aanwezige kennis en ervaring worden de opdrachten primair uitgevoerd op het gebied van ICT waarbij een relatie aanwezig is met tele- en/of datacommunicatie.René van Barreveld doet dit vanuit zijn expertise en ervaring, opgebouwd in de zakelijke markt en de overheid:


○ project management

○ programma management

○ proces management

○ offerte en contract management

○ sales support

  

○ systeem verkoop

○ sales support

○ project management

○ management


Tijdens deze werkzaamheden is veel ervaring opgedaan met Europese aanbestedingen.